ตรีทวายทัวร์

กาญจนบุรี - ทวาย 3 วัน 2 คืน

ออกค้นหาเส้นทางสายประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี – ทวาย – พม่า – ด่านบ้านพุน้ำร้อน

ทวายและกาญจนบุรี สองเมืองเล็กๆ แห่งเทือกเขาตะนาวศรี อยู่ห่างกันเพียง 200 กิโลเมตรแต่ก็ดูห่างเหินกันราวอยู่ไกลกันคนละโยชน์ ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดเพราะทวายเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญทั้งต่อไทยและพม่า จึงเกิดการแย่งชิงดินแดนแห่งนี้เรื่อยมา ซึ่งในบางครั้งมีการใช้เส้นทางเดินทัพผ่านทางพรมแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ทางด่านบ้องตี้ของอำเภอไทรโยคและ ‘ช่องเขาสูง’ ซึ่งก็คือเทือกเขาอีต่องในปัจจุบันนั่นเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปและทวายเปิดการท่องเที่ยว การเดินทางผ่านเทือกเขาตะนาวศรีก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการรับรู้เรื่องราวของอดีตเมืองหน้าด่านแห่งนี้อีกต่อไป จากด่านพุน้ำร้อนไปทวายมีถนนเส้นใหม่ที่ทางบริษัทอิตาเลียน ไทยได้บุกเบิกสร้างขึ้นทำให้การเดินทางสู่เมืองทวายซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีง่ายขึ้น และนั่นก็ทำให้ทวายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามรอคอยนักเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน...เราขอนำท่านออกเดินทางย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ กาญจนบุรี – ทวาย อีกครั้ง แล้วท่านจะพบว่า แท้จริงแล้วอดีตไม่ได้หายไปไหน แต่มันอยู่ในใจของเรานั่นเอง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิก..

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1: กาญจนบุรี – ล่องแพเปียก – พายเรือคายัค
13:00 น. คณะเดินทางเช็คอินที่โรงแรม Banana Resort and Spa
15.30 น. เตรียมตัว ล่องแพเปียกและพายเรือคายัคไปตามแม่น้ำแควน้อย สนุกสนานและผ่อนคลายไปกับสายน้ำใสไหลเย็นในยามพระอาทิตย์ จวนจะลับขอบฟ้า
18:00 น. บริการอาหารเย็น (D) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2: กาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน – ทวาย – โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย – หาดนาปูแล – หาดมอมะกัน
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า (B) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางสู่เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ Commuter V.I.P กว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงแห่งเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ “ ตะนิ้นตะยี ” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ขับผ่านไซต์งานของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือดะแว (Dawei)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (L)
บ่าย ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ และเป็นแหล่งลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพสูง ในกลุ่มอาเซียน ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย ท่านจะเห็นต้นตาลยืนต้อนรับ นักท่องเที่ยวอยู่สองฟากฝั่งถนน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออกโครงการนี้ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาคเชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามันไปสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟฟริกา การลงทุนและเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป นำท่านเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายของบริษัทอิตาเลียนไทย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หาดนาปูแล ภาพทะเลผืนงามแห่งทะเลอันดามันและความเงียบสงบทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเช็คอินที่โรงแรม Maugmagan Beach Resort ริมชายหาดมอมะกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าอันแสนประทับใจ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร (D) ริมหาดมอมะกัน (Maugmagan Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อของเมืองทวายและเป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3: ตลาดร้อยปี – วัดเจดีย์หลวง (วัดพะยาจี) – ด่านบ้านพุน้ำร้อน – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ
07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะ บริการอาหารเช้า (B) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปสัมผัส ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ จากนั้นนำท่านไปสักการะ วัดเจดีย์หลวง หรือที่ชาวทวายเรียกว่า ‘วัดพะยาจี’ ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโลกะมารชินปางมารวิชัย อายุ 141 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2417 ตรงกับสมัยสงครามอังกฤษ – พม่า ครั้งที่สอง และเมืองทวายยังเป็นเขตปกครองของอังกฤษ มีกลุ่มผู้เผยแผ่ศาสนาชาวทวายเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์เพื่อขอพระราชทานพระพุทธรูปจากพระเจ้า มินดงเพื่อนำมาประดิษฐานที่เมืองทวาย พระเจ้ามินดงจึงพระราชทานพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่องค์นี้ให้ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2304 มีอายุมากกว่า 250 ปี องค์พระเจดีย์เป็นแบบมอญสีทองยอดพระเจดีย์มีฉัตรประดับภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ และในบริเวณเดียวกันนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น ปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาและพระพุทธรูปสำริดปางลีลาศิลปะแบบไทย เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากเมืองทวายเพื่อเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำร้อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (L)
บ่าย เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบันสอบถามรายละเอียด..คลิก

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>