ตารางเที่ยวบินในพม่าตอนใต้

ทวาย

ทวาย - มะริด

ทวาย - เกาะสอง

ทวาย - ย่างกุ้ง


จองเลย


มะริด

มะริด - ทวาย

มะริด - เกาะสอง

มะริด - ย่างกุ้ง


จองเลย


เกาะสอง

เกาะสอง – ทวาย

เกาะสอง – มะริด

เกาะสอง – ย่างกุ้ง


จองเลย


ย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง – ทวาย

ย่างกุ้ง – มะริด

ย่างกุ้ง – เกาะสอง


จองเลย


รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>