เกี่ยวกับเกาะสอง

เกาะสอง (Kawthaung) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) อยู่ตรงข้ามจังหวัดระนอง โดยมีแม่น้ำกระบุรีกั้น แม่น้ำสายนี้คนท้องถิ่นเรียกว่าแม่น้ำปากจั่น ส่วนคนพม่าเรียกว่า แม่น้ำจัน  ในสมัยอาณานิคมอังกฤษระหว่างปี 1824-1948 เกาะสองถูกเรียกว่า 'Victoria Point' แต่ต่อมาในสมัยรัฐบาลทหาร (SLORC) ขึ้นมาปกครอง ก็ได้เปลี่ยนเป็น  'บุเรงนองพ้อยนท์' (Bayinnaung Point – ออกเสียงว่า 'บยิ่นเนาว์') จากระนองมาที่เกาะสอง ต้องนั่งเรือข้ามฟาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที และคนไทยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อทำบัตรผ่านแดน ก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวเกาะสองได้อย่างสะดวกสบาย เกาะสอง แท้จริงแล้วไม่ใช่เกาะ เป็นเพียงแผ่นดินปลายสุดของพม่าเท่านั้น

แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสองจะเป็น อนุสาวรีย์บุเรงนอง ยืนหันหน้าไปยังฝั่งประเทศไทย มือกุมดาบ และมีเสาธงชาติพม่าประดับอยู่ใกล้ๆ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ ทั้งที่บุเรงนองไม่เคยมาที่เมืองเกาะสองเลย  เจดีย์ปิดอว์เอ้ (Pyi Daw Aye Pagoda) หรือ 'เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น' ภายในประดิษฐานพระสาริกธาตุ และบริเวณโดยรอบเจดีย์มีสัตว์พาหนะหรือสัตว์ประจำวันเกิดตามแต่ละทิศ คนพม่าจะมาขอพรและสรงน้ำพระประจำวันเกิดและสัตว์พาหนะเหล่านี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนั้นก็มีรูปปั้นเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติและนัตโบโบจีหรือเทพทันใจให้กราบไหว้ เจดีย์ปิดอว์เอ้ตั้งอยุ่บนเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนมาและตลาดได้อย่างชัดเจน สวยงาม และประทับใจ นอกจากนั้นก็มีตลาดใหญ่ให้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากกันไม่ว่าจะเป็นน ชา กาแฟ โสร่ง แป้งทานาคา เครื่องหวาย ไม้แกะสลัก และเครื่องประดับต่างๆ มากมาย

ทะเลทางพม่าตอนใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางฝั่งอันดามัน  เกาะหัวใจมรกต (Cocks Comb Island) กับ  เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) เป็นสองเกาะใหม่สุดของทะเลอันดามันที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้จักกันดี อยู่ในน่านน้ำของพม่า เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mergui Archipelago ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวซาโลนหรือ ชาวมอแกน หรือที่เรียกกันว่า 'ยิปซีแห่งทะเลอันดามัน' ชาวซาโลนอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน ออกเดินทางไปตามชายฝั่งทะเลอันดามัน หากินกับทะเล งมหอย ตกปลา จับปูและสัตว์ทะเลต่างๆ ส่วนในหน้ามรสุมก็จะขึ้นไปสร้างบ้านอาศัยอยู่ตามเกาะหรือบริเวณชายหาดที่มีอ่าวกำบังคลื่นลมเพื่อหลบพายุ และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากเกาะหัวใจมรกตและเกาะนาวโอพีแล้ว ที่หมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ยังมีเกาะสวยๆ อีกเป็นจำนวนมาก บางแห่งก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ แต่บางแห่งก็ยังปิดอยู่ (Restricted Area) ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไป (2018)

การเดินทางไปทวาย

ทางเครื่องบิน: ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินจากไทยไปเกาะสอง มีเพียงสายการบินภายในประเทศพม่าเท่านั้น เช่น สายการบิน Myanmar National Airline ที่มีเที่ยวบินจากเกาะสองไปย่างกุ้ง/ทวาย และจากย่างกุ้ง/ทวาย มาเกาะสองทุกวัน สายการบิน Air KBZ มี 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จากทวาย/มะริดมาเกาะสอง และจากเกาะสองไปทวาย/มะริด

ทางรถ: การเดินทางไปเกาะสองทางรถยนต์นั้น เราต้องขึ้นรถที่เมืองมะริดเท่านั้น และนักท่องเที่ยวจะต้องมีวีซ่าพม่าด้วย จากมะริดไปเกาะสอง ใช้เส้นทางสาย 8 หรือถนนเอเชีย AH112 (เส้นที่ไปด่านสิงขร – มูด่อง แต่แยกไปอีกเส้นหนึ่งที่หมู่บ้านแม่น้ำขาว – เยผิ่ว) ใช้เวลาประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง ผ่านเมืองตะนาวศรี เมืองมะลิวัลย์ เป็นเส้นทางที่ลาดยางอย่างดี 

ทางเรือ: นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือข้ามมาที่เกาะสอง ประเทศเมียนมา ได้โดยใช้บริการเรือโดยสารบริเวณฝั่งระนอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีเท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นในการขอบัตรผ่านแดนเข้ามาที่เกาะสอง

สอบถามรายละเอียด

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>