เมืองมะริด

เกี่ยวกับเมืองมะริด

มะริด หรือที่คนพม่าเรียกว่า 'เมค' (Myeik) และคนท้องถิ่นออกเสียงว่า 'เบค' (Beik) เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมประมงและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในพม่าและมีเกาะแก่งมากมายถึง 800 เกาะ จนมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักดำน้ำจากทั่วมุมโลกและรู้จักกันในนาม 'Mergui Archipelago' หรือ 'หมู่เกาะมะริด 800 เกาะ' เป็นหมู่เกาะในฝันแห่งอันดามันและได้รับฉายาว่า 'ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน' ในสมัยอาณานิคมอังกฤษ มะริดถูกเรียกว่า 'เมอร์กุย' (Mergui) ถ้าหากเราขึ้นไปที่ 'เจดีย์เตนดอว์จี' (TheinDawGyi Pagoda) จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังหน้าโบสถ์วัดเตนดอว์จีคล้ายกับเรื่องราวของ 'นางสิบสอง' นิทานพื้นบ้านไทย เล่าถึงที่มาที่ไปของคำว่า 'มะริด' และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น ในเมืองมะริดแห่งนี้มีโบสถ์ไทยศิลปะแบบอยุธยาอยู่หลายสิบแห่ง และมีตึกรามบ้านช่องสไตล์โคโลเนียลและจวนผู้ว่าหลังเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของ 'นายสยามขาว' (Siamese White) หนึ่งในสหายคนสนิทของท่านออกญาวิชาเยนทร์หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ในละครเรื่อง 'บุพเพสันนิสวาส' อีกด้วย มะริดมีประชากรประมาณ 250,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้ง พม่า มอญ กะเหรี่ยง จีน มลายู และคนไทยพลัดถิ่น ที่นี่จึงมีศาสนสถานของพุทธ ฮินดู และคริสต์มากมาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่น่าค้นหาอีกเมืองในพม่าตอนใต้

ทวายเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี ส่วนมะริดเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) เพราะที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 16 เพราะเป็นศูนย์กลางค้าขายทางทะเลสำหรับชาวยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าต่อไปยังอยุธยา นอกจากนั้นมะริดยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไข่มุก รังนก อาหารทะเลแห้ง และกะปิ ว่ากันว่า กะปิที่มะริดอร่อยที่สุดในประเทศพม่า เสน่ห์ของมะริดคือความเป็นเมืองใหม่ที่ซ้อนทับอยู่ใจกลางเมืองเก่า มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ ความเป็นเมืองเก่าคือศาสนสถานต่างๆ เช่น วัดพุทธ วัดฮินดู ศาลเจ้าจีน มัสยิด โบสถ์คริสต์ อยู่รวมกันในเมืองอย่างมากมายและตึกเก่าแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ ความเป็นเมืองใหม่คือห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองที่หรูหราไม่แพ้ห้างในเมืองไทย โรงแรมใหญ่โตและร้านอาหารสมัยใหม่บนถนน Strand Road นอกจากนั้นที่แห่งนี้มีคาสิโนหรูท่ามกลางป่าโกงกางที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลอันดามันของประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน

การเดินทางไปมะริด

มะริดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 460 กิโลเมตร อยู่ห่างจากด่านสิงขร อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 180 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากทวายราว 266 กิโลเมตร ถนนจากทวายไปมะริดเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ส่วนถนนจากด่านสิงขรมามะริดนั้นอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่ (2561) และส่วนที่เสร็จแล้วนั้นก็เป็นถนนลาดยางสลับถนนคอนกรีต

ทางอากาศ: ปัจจุบัน (2561) ยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ของไทยที่เปิดเส้นทางกรุงเทพฯ – มะริด ถึงแม้ว่าเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมาทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สจะมีความพยายามเปิดเส้นทางนี้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนในการเดินทาง สำหรับสายการบินภายในประเทศพม่านั้น ในปัจจุบันมีสายการบิน Myanmar National Airline (MNA) ที่เปิดเส้นทางบินตรงจากย่างกุ้งมาที่มะริดและจากมะริดไปย่างกุ้งทุกวัน

ทางรถ: ปัจจุบัน (2561) นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปมะริดผ่านด่านสิงขรได้แล้วโดยใช้แค่บัตรประชาชนยื่นขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สามารถท่องเที่ยวอยู่ในมะริดได้ 7 วัน แต่ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติอื่นยังไม่สามารถเดินทางผ่านด่านสิงขรได้ สำหรับอีกช่องทางหนึ่งคือเข้าทางด่านพุน้ำร้อนแล้วต่อรถจากทวายไปมะริดแต่ยังต้องใช้วีซ่าในการเข้าออกผ่านเส้นทางนี้อยู่ (2561)

ทางเรือ: สมัยก่อนเราสามารถนั่งเรือโดยสารจากเกาะสองมามะริด หรือจากทวายไปมะริดได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันนี้ทางผู้ให้บริการเรือโดยสารอย่างบริษัท HIFI Express และ Fortune Express ได้หยุดวิ่งเส้นทางนี้แล้วเนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมากตลอดช่วงที่ผ่านมาสาเหตุมาจากการที่คนพม่าตอนใต้ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเรือโดยสารเป็นแรงงานในเมืองไทยเลือกที่จะนั่งรถโดยสารออกทางด่านพุน้ำร้อนและด่านสิงขรมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการทั้งสองบริษัทต้องปิดตัวลงเมื่อต้นปี 2559

สอบถามรายละเอียด

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>