ทัวร์ยอดนิยมในพม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

พระธาตุอินทร์แขวน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์

ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

รายละเอียด..

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน (บินภายในประเทศ)
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

พุกาม ดินแดนเจดีย์สี่พันองค์

อินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

พระราชวังมัณฑะเลย์

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

รายละเอียด..

มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สี่ป้อ อมรปุระ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

นั่งรถไฟข้ามสะพานโก๊กเท๊ค

พินอูลวิน ดินแดนแห่งดอกไม้งาม

สี่ป้อ ดินแดนแห่งรัฐฉานเหนือ

หอเจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ ก่อนสิ้นแสงฉาน

มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า

รายละเอียด..

ทัวร์พม่าตอนใต้
เที่ยวทวาย 3 วัน 2 คืน
ราคา 8,900 บาท

ทวายเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี

ท่าเรือน้ำลึกทวาย

หาดนาปูแล

หาดมอมะกัน

เกาะลอยเซปิ่น

เจดีย์ชเวตองจา

รายละเอียด..

เที่ยวมะริด ตะนาวศรี 3 วัน 2 คืน
ราคา 8,900 บาท

เที่ยวเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี

นมัสการวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา

นั่งเรือรอบเกาะ ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน

วัดพระนอนอตูละชเวทัลเยือง

ด่านสิงขร เมืองมูด่อง ประตูสู่พม่าตอนใต้

หมู่บ้านชาวไทยสิงขร

เต็มอิ่มกับอาหารทะเล

รายละเอียด..

เที่ยวทวาย - มะริด (รถ) 5 วัน 4คืน
ราคา 17,900 บาท

ทวาย มะริด สองนคราแห่งตะนาวศรี

ท่าเรือน้ำลึกทวาย

หาดมอมะกัน หาดนาปูแล

นั่งเรือรอบเกาะ ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน

วัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา

เต็มอิ่มกับอาหารทะเล

รายละเอียด..

วงกลมมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน
ราคา 17,900 บาท

แม่สอด พะอัน มะละแหม่ง ทวาย

วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ

มหัศจรรย์พระธาตุกลางมหาสมุทร

เจดีย์ไจท์ตะลาน

ตำนานรักเจ้าน้อยศุขเกษมและมะเมี๊ยะ

ย่ำถนนสายเศรษฐกิจรับอาเซียน

รายละเอียด..

เที่ยวเขตตะนาวศรี สุขีใจในรัฐมอญ
ราคา 13,900 บาท

ทวาย เย ตันบูซายัด มะละแหม่ง

วัดเณรน้อย ศรัทธาแห่งรัฐมอญ

ตันบูซายัด จุดเริ่มต้นพม่ารบไทย

ทวาย เมืองเก่าที่กำลังเปลี่ยนไป

สัมผัสวิถีชีวิตแห่งพม่าตอนใต้

ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายละเอียด..

แม่สอด ย่างกุ้ง มะละแหม่ง พะอัน พระธาตุอินแขวน 6 วัน 5 คืน
ราคา 21,900 บาท

พระธาตุอินแขวน อัศจรรย์แห่งสมดุล

หงสาวดี ราชธานีเก่าเจ้าเสน่ห์

ย่างกุ้งในวันที่กำลังเปลี่ยนไป

ชเวดากอง จิตวิญญาณของชาวพม่า

เทพทันใจ (นัตโบโบจี)

มะละแหม่ง เมืองหลวงแห่งรัฐมอญ

พะอัน เสน่ห์แห่งรัฐกะเหรี่ยง

รายละเอียด..

ทัวร์ทะเลพม่า
สัมผัสเสน่ห์ทะเลมะริด
ราคา 9,900 บาท

เที่ยวทะเลมะริด

ดำน้ำ ชมปะการัง

สัมผัสวิถีชีวิตชาวซาโลน ยิปซีแห่งอันดามัน

เกาะ Two Face

เกาะโดม

เต็มอิ่มกับอาหารทะเลเลิศรส

รายละเอียด..

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า 2 เกาะยอดฮิต

เกาะหัวใจมรกต

เกาะนาวโอพี

เกาะฮอร์สซู

เกาะย่านเชือก

เกาะภูเขาไฟ

รายละเอียด..

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า เกาะนาวโอพี (นอนบนเกาะ)

เกาะนาวโอพี

เกาะภูเขาไฟ

ดำน้ำ ดูปะการัง

เกาะเดอะเลทเตอร์

ระนอง

รายละเอียด..

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า เกาะนาวโอพี (ไม่นอนบนเกาะ)

เกาะนาวโอพี

เกาะภูเขาไฟ

ดำน้ำ ดูปะการัง

เกาะเดอะเลทเตอร์

ระนอง

รายละเอียด..

สัมผัสทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลพม่า...เกาะนาวโอพี

เกาะหัวใจมรกต

เกาะฮอร์สชู

เกาะตาฟุก

เกาะย่านเชือก

ระนอง

รายละเอียด..

เกาะนาวโอพี & ระนอง

เกาะนาวโอพี

เกาะภูเขาไฟ

ดำน้ำ ดูปะการัง

เกาะเดอะเลทเตอร์

ระนอง

รายละเอียด..

เกาะหัวใจมรกต & ระนอง

เกาะหัวใจมรกต

เกาะฮอร์สชู

เกาะตาฟุก

เกาะย่านเชือก

ระนอง

รายละเอียด..

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>