วีดีโอท่องเที่ยว

โรงแรมในเมืองย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง หรือ มีชื่อเดิมว่า ‘ร่างกุ้ง’ (Rangoon) มหานครที่ใหญ่ที่สุดในพม่า และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ อดีตเมืองหลวงเก่าที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วราวติดจรวด ย่างกุ้งเต็มไปด้วยความหลากหลาย มีความเป็นเมืองใหม่ที่ซ้อนทับอยู่ใจกลางเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นอาคารหลังเก่าสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลในย่านเจดีย์สุเหล่ หรือตึกสมัยใหม่ย่านทะเลสาบอินยา หรือผับบาร์แบบตะวันตกและร้านอาหารแบบพม่าดั้งเดิม นอกจากนั้นย่างกุ้งยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณของชาวพม่าเพราะมีศาสนสถานที่เป็นทั้ง ‘หัวใจ’ ของชาวพม่า นั่นก็คือ เจดีย์สุเหล่ และเป็น ‘จิตวิญญาณ’ ของชาวพม่า ซึ่งก็คือ เจดีย์ชเวดากอง เหล่านี้คือมนต์เสน่ห์วิถีแห่งพม่าที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหลจนไม่รู้ลืม และอยากกลับมาเยือนมหานครแห่งนี้ต่อไป

การเดินทาง

ทางเครื่องบิน ปัจจุบันนี้มีหลายสายการบินที่เปิดเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปย่างกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นสายการบินราคาประหยัดหรือสายการบินชั้นนำระดับโลกในราคาไม่แพงเหมือนสมัยก่อน และที่สำคัญที่สุดคือคนไทยบินไปเที่ยวพม่าผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (ยกเว้นวีซ่า) และสามารถพำนักท่องเที่ยวในพม่าได้ไม่เกิน 14 วัน ทำให้การเดินทางไปย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศสะดวกสบายไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีตอีกต่อไป

ทางรถยนต์ เข้าทางด่านแม่สอด ย่างกุ้งอยู่ห่างจากด่านแม่สอด ประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง ถนนเส้นใหม่ที่ตัดหลบภูเขาตะนะ(Dawna Range) หรือเรียกกันว่า ‘ทิวเขาดอยมอนกุจู’ ที่มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อไปยังเมืองกอกะเร็ก (Kawkareik) เปิดให้บริการแล้วและเป็นถนนลาดยางอย่างดี ไม่ต้องวิ่งสลับวันคู่วันคี่หรือที่เรียกกันว่า ‘ถนนวันละเวย์’ เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป และจากเมืองกอกะเร็กไปสู่ย่างกุ้งซึ่งเป็นถนนสายเอเชีย AH1 ก็มีการปรับปรุง ขยายเส้นทาง ทำให้วิ่งสะดวกสบายมากขึ้น การเดินทางผ่านด่านชายแดนนักท่องเที่ยวยังต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตพม่า (เว็บไซต์สถานทูตพม่า http://www.myanmarembassybkk.com )

เข้าทางด่านพุน้ำร้อน ย่างกุ้งอยู่ห่างจากด่านพุน้ำร้อนประมาณ 750 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองทวายประมาณ 600 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากเมืองทวายไปย่างกุ้งประมาณ 10-12 ชั่วโมง ถนนจากทวายไปเมืองมะละแหม่งเป็น ‘ถนนสาย 8’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนเอเชีย AH112 ถนนช่วงนี้ลาดยางตลอดเส้นและไปบรรจบกับถนนสายเอเชีย AH1 ที่เมืองปิลิน (Bilin) นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วรถไปทวายและย่างกุ้งได้ที่เว็บ Go-Southern Myanmar การเดินทางผ่านด่านชายแดนนักท่องเที่ยวยังต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตพม่า (เว็บไซต์สถานทูตพม่า http://www.myanmarembassybkk.com )

เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็นองค์เจดีย์สีเหลืองทองอร่าม ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ  เมืองย่างกุ้ง โดยเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ซึ่งในบางค่ำคืนที่มีแสงส่องสะท้อนออกมาจากเจดีย์ ชาวบ้านเชื่อกันว่ามาจากพระธาตุเกศาของพระพุทธเจ้านี่เอง บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง ตัวของเจดีย์ถูกปิดทับด้วยแผ่นทองคำจำนวน 8,688 แผ่น ทำให้เมื่อโดนแสงแดดและแสงพระจันทร์ เจดีย์แห่งนี้จะเกิดเป็นสีทองอร่ามงดงามโดดเด่นในแผ่นดินพม่า เจดีย์ชเวดากองคือศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของชาวพม่า

เจดีย์โบตะถ่าว

เจดีย์โบตะถ่าว (Botahtaung Pagoda) แปลว่า ‘เจดีย์ทหารหนึ่งพันนาย’ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ก่อน องค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ สีทองอร่ามสวยงาม อีกทั้งนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์ ให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด เจดีย์โบตะถ่าวเป็นสถานที่ยอดฮิตของชาวไทยเพราะเป็นที่ประดิษฐานของเทพทันใจ หรือ นัตโบโบจี ที่คนไทยให้ความศัทธา และต่างเดินทางมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่เนืองนิตย์

ไชน่าทาวน์

ไชน่าทาวน์ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่มีทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม และที่พักราคาถูก ถ้าไปช่วงเช้าจะเป็นตลาดสดที่ขายผัก ผลไม้ อาหารทะเล ดอกไม้ ฯลฯ แต่ถ้าไปช่วงค่ำจะเป็นตลาดกลางคืนที่มีของกินให้เลือกมากมาย ย่านไชน่าทาวน์ตั้งอยู่บนถนนมหาบันดูละ ตรงย่าน 19 th Street หรือย่านถนน19 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเจดีย์สุเหล่ ที่นี่มีของกินมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารปิ้ง-ย่าง โดยเป็นผักหรือเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ เสียบไม้แล้วให้ลูกค้าเลือก และอาหารทะเลและปลาเผาก็มีเหมือนกัน ใครจะสั่งเบียร์ท้องถิ่นมาจิบแกล้มไปด้วยก็ได้

ทะเลสาบกันดอจี

ทะเลสาบกันดอจี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในสมัยที่ถูกอังกฤษปกครอง มีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร ลึก 20-45 นิ้ว รายล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวขจี บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การนั่งพักผ่อน รอบข้างคือวนอุทยานกันดอว์จีและสวนสัตว์เมืองย่างกุ้ง โดยทางด้านตะวันออกของชายฝั่งมีภัตตาคารการะเวก ซึ่งจำลองเรือพระราชพิธีของกษัตริย์พม่าตั้งตระหง่านสวยงามอยู่กลางน้ำ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมักเก็บภาพยามเย็น และเป็นสถานที่พักกายพักใจที่่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุ้ง

พระนอนเจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ หรือที่ชาวบ้านและคนทั่วไปเรียกว่า พระตาหวาน ด้วยมีดวงตาที่งดงามและขนตางอนยาว บริเวณพระพักตร์ จีวร ตลอดจนปลายสุดของพระบาทมีการตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่สวยงามและวิจิตรบรรจง เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมี ความงดงามที่สุดของประเทศพม่า มีพระพักตร์ ดวงตาแก้ว ที่งดงาม รวมไปถึงจีวรที่มีความพลิ้วไหวเสมือนจริง ปลายสุดของพระบาทมีภาพวาดรูปธรรมจักร ใจกลางฝ่าพระบาทล้อมด้วยรูปมงคล 108 ประการ

เจดีย์สุเหล่

เจดีย์สุเหล่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ลักษณะเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสูงมากกว่า 150 ฟุต ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า สมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ได้มีการพัฒนาเมืองโดยใช้พระเจดีย์สุเหล่เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างถนนออกไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วเมืองย่างกุ้ง โดยชาวพม่าถือว่าพระเจดีย์แห่งนี้เป็นพระเจดีย์ทองอันเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ (Maha Bandoola Park) และศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งอีกด้วย

ตลาดสก็อต (ตลาดโบจ๊กอ่องซาน)

ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ตลาดโบจ๊กอ่องซาน’ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในย่างกุ้ง สร้างขึ้นในปี 1926 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่อาหารนานาชนิด เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน อัญมณี ผัก ผลไม้ งานหัตถกรรม สินค้าแฟชั่นและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับความนิยมทั้งจากชาวย่างกุ้งและนักท่องเที่ยว ตลาดโบจ๊กอ่องซานแห่งนี้อยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของพม่า

เจดีย์กาบาเอ้

เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมที่มีความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองย่างกุ้ง บนถนนกาบาเอ  สร้างขึ้นในปี 1952 โดยนายอุนุ เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฏก ครั้งที่ 6 ภายในประดิษฐานพระมหามุนีองค์จำลอง หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ มีน้ำหนักกว่า 500 กิโลกรัม มีพระพุทธรูปรายล้อมรอบ ๆ ส่วนด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวน 28 พระองค์ ซึ่งแทนพระพุทธเจ้าในอดีต ที่ตรัสรู้แล้ว นอกจากนั้นยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและ พระโมคคัลลานะ และยังมีการจำลองถ้ำสัตตบรรณคูหา อันเป็นสถานที่สังคยานาพระไตรปิฎกครั้งแรกของโลกมาไว้ที่นี่อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่า

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่า สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพม่าตั้งแต่เริ่มต้น และเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้อย่างมากมาย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นกษัตริย์พม่าสีทองเหลืองอร่ามสามองค์ได้แก่ พระเจ้าอโนรธา (Anawrahta)  ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกาม, พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) ‘ผู้ชนะสิบทิศ’ แห่งราชวงศ์ตองอู และพระเจ้าอลองพญา (Alaung Min Tayar) ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์คองบอง ภายในพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 5 ชั้นจัดแสดงตั้งแต่ที่มาของประเทศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ศิลปะที่เคยมีและหลงเหลืออยู่ ตลอดจนทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าอย่างเครื่องทองที่มีความงดงามสื่อถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรแห่งนี้ในช่วงหนึ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่าเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง16.00 น. ปิดวันจันทร์, อังคาร และวันหยุดของราชการ

วัดงาทัตจี

งาทัตจี แปลว่า สูงเท่าตึก 5 ชั้น ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ความสูงเท่าตึก 5 ชั้น ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะสีเหลืองทองลวดลายละเอียดงดงาม มีฉากด้านหลังเป็นไม้สักแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

สุสานสัมพันธมิตร

สุสานเท๊าจาน (Taukkyan War Cemetery) หรือ (Htauk Kyant War Memorial Cemetery) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของทหารผ่านศึก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารฝ่ายเครือจักรภพอังกฤษที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 กว่า 27,000 นาย ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นทหารอินเดียและทหารแอฟริกัน โดยในบริเวณอนุสรณ์สถาน เป็นหลุมศพของทหาร แบ่งเป็นทหารที่เสียชีวิตในสงครามครั้งที่ 1 จำนวน 52 นาย และสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวน 6,374 นาย ระบุตัวตนไม่ได้ จำนวน 867 นาย และมีการสลักชื่อทหารกว่า 27,000 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พม่า

ทะเลสาบอินยา

ทะเลสาบอินยา อยู่ทางทิศเหนือของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รอบๆทะเลสาบ มีที่พักโรมแรมหรูๆ และ มหาวิทยาลัย ทะเลสาบอินยา เป็นทะเลสาบที่ขุดขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เป็นแหล่ง เดินเล่น ออกกำลังกายของชาวเมือง และ นักท่องเที่ยวที่พำนักพักพิง อยู่ ในแถบทะเลสาบ โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็น จะมีผู้คนออกมา ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รำไทเกก วิ่ง และ เต้นแอโรบิค เป็นต้น

เจดีย์ชเวตอเมียต

วัดชเวตอเมียต คนไทยเรียกกันว่า ‘วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี’ มีการนำเอาสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน สถาปัตยกรรมภายนอก เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงปราสาท ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วย ทองคำแท้ภายในองค์เจดีย์ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งอัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมาที่พุทธมณฑล รอบฐานบุษบกมีพระประจำวันเกิดให้สักการะอีกด้วย

มหาวิชยเจดีย์

มหาวิชยเจดีย์ อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ เจดีย์มหาวิชยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีก สองเส้น ลักษณะเด่นของมหาวิชยเจดีย์ ห้องโถงอลังการ เจดีย์สีขาว-ทอง เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระ พุทธเจ้า ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ จึงทำให้ที่มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมาสักการะกราบไหว้บูชากันอย่าง เนืองแน่น

วัดพระพุทธรูปหินอ่อน เจ๊าตอจี

วัดพระพุทธรูปหินอ่อน หรือ วัดเจ๊าตอจี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า ที่ชาวพม่าเรียกว่า ‘หยก’ มีน้ำหนัก 600 ตัน สูง 11 เมตร กว้าง 7.2 เมตร และหนา 3 เมตร แกะสลักโดยช่างที่ดีที่สุดในมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปองค์นี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยหินอ่อนบริสุทธิ์เพียงก้อนเดียว ไม่มีตำหนิจากเหมืองบนเขาสกาย ในเขตมัณฑะเลย์ ประดิษฐานไว้ในห้องกระจกแก้วเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิไว้เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอก

ตึกเก่าสมัยอาณานิคมอังกฤษ

ตึกเก่าสมัยอาณานิคมอังกฤษ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาคารโบราณสไตล์วิกตอเรีย อาร์ตเดคโค และนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง เช่น ย่านเจดีย์สุเหล่ ตั้งแต่ศาลาว่าการนครย่างกุ้งที่โดดเด่นอยู่ตรงหน้าสุเหล่เจดีย์ด้วยศิลปะแบบอาณานิคมผสมพม่า ถัดมาทางทิศตะวันออกคืออาคารศาลอุทธรณ์และฎีกา อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี งามสง่าด้วยศิลปะ ‘วิกตอเรีย’ ที่เน้นความหรูหราโอ่อ่า อลังการ  และอาคารเก่าแก่บนถนน Strand Road ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้ง เช่น โรงแรม เดอะ สแตรนด์ ซึ่งรีโนเวทมาจากตึกเก่าทรงวิกตอเรียที่รู้จักกันว่าครั้งหนึ่ง จอร์จ ออร์เวล นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ และ รัดยาร์ด คิพลิง กวีและนักเขียนชาวอังกฤษ เคยมาพัก การเดินชมอาคารโบราณเก่าแก่เหล่านี้ จะทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลายอย่างที่สุด

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>