ทัวร์พม่ายอดนิยม
นมัสการ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (บินภายในประเทศ)

เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)

พระธาตุอินแขวน

เจดีย์ชเวสิกอง

พระมหามัยมุนี

รายละเอียด..

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์

ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

รายละเอียด..

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน (บินภายในประเทศ)

พุกาม ดินแดนเจดีย์สี่พันองค์

อินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

พระราชวังมัณฑะเลย์

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

รายละเอียด..

มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สี่ป้อ อมรปุระ 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟข้ามสะพานโก๊กเท๊ค

พินอูลวิน ดินแดนแห่งดอกไม้งาม

สี่ป้อ ดินแดนแห่งรัฐฉานเหนือ

หอเจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ ก่อนสิ้นแสงฉาน

มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า

รายละเอียด..

มัณฑะเลย์ มิงกุน อังวะ สะกาย อมรปุระ 3 วัน 2 คืน

เที่ยว 5 เมืองดังของพม่า

มัณฑะเลย์ มิงกุน อังวะ สะกาย อมรปุระ

นั่งรถม้า สัมผัสกลิ่นอายแห่งอังวะ

มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน

ภูเขาสะกาย

รายละเอียด..

พุกาม กะลอว์ พินดายา ตองยี ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน

สัมผัสความอัศจรรย์แห่งทะเลเจดีย์

กะลอว์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งพม่า

ชมถ้ำอายุล้านปีที่เมืองพินดายา

ตองจี เสน่ห์รัฐฉานใต้

สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินทา

รายละเอียด..

ทัวร์พม่าแนะนำ
โปรแกรมทัวร์ทวาย 3 วัน 2 คืน

ทวายเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี

ท่าเรือน้ำลึกทวาย

หาดนาปูแล

หาดมอมะกัน

เกาะลอยเซปิ่น

เจดีย์ชเวตองจา

รายละเอียด..

โปรแกรมทัวร์มะริด ตะนาวศรี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี

นมัสการวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา

นั่งเรือรอบเกาะ ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน

ด่านสิงขร เมืองมูด่อง ประตูสู่พม่าตอนใต้

หมู่บ้านชาวไทยสิงขร

เต็มอิ่มกับอาหารทะเล

รายละเอียด..

โปรแกรมทัวร์ทวาย - มะริด 5 วัน 4 คืน

ทวาย มะริด สองนคราแห่งตะนาวศรี

ท่าเรือน้ำลึกทวาย

หาดมอมะกัน หาดนาปูแล

นั่งเรือรอบเกาะ ชมไข่มุกงามแห่งอันดามัน

วัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา

เต็มอิ่มกับอาหารทะเล

รายละเอียด..

แม่สอด พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

เส้นทางเศรษฐกิจ East West Corridor

ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สุดปลายแผ่นดินที่สาละวิน

พะอันเสน่ห์แห่งรัฐกะเหรี่ยง

ตำนานรักมะเมี๊ยะ ที่มะละแหม่ง

ตามรอยรถไฟสายมรณะที่ ‘ตันบูซายัด’

รายละเอียด..

เมียวดี พะอัน มะละแหม่ง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพะอัน เสน่ห์แห่งรัฐกะเหรี่ยง

เที่ยวมะละแหม่ง

พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตามรอยตำนานรักมะเมี๊ยะ

วัดกลางน้ำไจท์คามิ

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ

รายละเอียด..

เมียวดี พะอัน มะละแหม่ง หงสาวดี ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน

แม่สอด เมียวดี ประตูเชื่อมตลาดพม่า

เส้นทางเศรษฐกิจ East-West Corridor

พะอันเสน่ห์แห่งรัฐกะเหรี่ยง

มะละแหม่ง เมาะลำเลิง เมืองเก่าที่พม่า

หงสาวดี ราชธานีเก่าเจ้าเสน่ห์

ย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน

รายละเอียด..

เมียวดี พะอัน พะอัน หงสาวดี พระธาตุอินแขวน มะละแหม่ง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวรัฐมอญ ตะลอนรัฐกะเหรี่ยง

นมัสการพระธาตุอินแขวน

ชมเมืองหงสาวดี

นมัสการพระธาตุมุเตา

สักการะพระนอนยิ้มหวาน

รายละเอียด..

เมียวดี พะอัน มะละแหม่ง พระธาตุอินแขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน

นมัสการ 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

พระธาตุอินแขวน

พระธาตุมุเตา

พระเจดีย์ชเวดากอง

เที่ยวเมืองพะอัน มะละแหม่ง

รายละเอียด..

ทวาย มะละแหม่ง 4 วัน 3 คืน

สัมผัสเสน่ห์เมืองทวาย

ท่องไปในรัฐมอญ

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ

เจดีย์กลางน้ำ

พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มะละแหม่ง เสน่ห์เมืองเก่า

รายละเอียด..

วงกลมมหศัจรรย์พม่าตอนใต้ 5 วัน 4 คืน

วงกลมมหัศจรรย์พม่าตอนใต้

เมียวดี แม่สอด

พะอัน เมืองหลวงแห่งรัฐกะเหรี่ยง

มะละแหม่ง ตามรอยรักมะเมี๊ยะ

พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทวาย ทะแว ประตูสู่พม่าตอนใต้

รายละเอียด..

ทัวร์ด่านห้วยต้นนุ่น ลอยก่อ ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน

เที่ยวรัฐคะยาดินแดนลับแลแห่งเมียนมา

ลัดเลาะรัฐฉานใต้สู่ทะเลสาบอินเล

สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินทาผู้ใช้เท้าพายเรือ

สักการะพระบัวเข็มศูนย์รวมใจของชาวอินเล

เส้นทางสายใหม่แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ

ด่านห้วยต้นนุ่น ประตูสู่รัฐคะยา

รายละเอียด..

ทัวร์ด่านห้วยต้นนุ่น ลอยก่อ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวลอยก่อ เมืองหลวงรัฐคะยา

เยือนถิ่นชาวกะยัน

กะเหรี่ยงคอยาวแห่งสาละวิน

เส้นทางสายใหม่แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ

ด่านห้วยต้นนุ่น ประตูสู่รัฐคะยา

เส้นทางถอยทัพญี่ปุ่นนามฮักโกสุ ไกโด

รายละเอียด..

ทัวร์คะฉิ่น มิตจีนา ปูตาโอ 5 วัน 4 คืน

ออกค้นหารัฐคะฉิ่น ปูตาโอ มิตจีนา

ดินแดนหิมะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทรคกิ้งสู่หมู่บ้านลีซู สัมผัสเทือกเขาหิมะ

ล่องแม่น้ำมะลิข่า ผ่าขุนเขาและป่าทืบ

มิตโสน ต้นกำเนิดแม่น้ำอิระวดี

สักการะเจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองย่างกุ้ง

รายละเอียด..

ทัวร์ทวาย มะริด ตะนาวศรี เกาะสอง 6 วัน 5 คืน

เที่ยวทวาย มะริด ตะนาวศรี เกาะสอง

ทวาย ประตูสู่พม่าตอนใต้

มะริด ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน

ตะนาวศรี เมืองเก่าริมน้ำสงบ

เกาะสอง แผ่นดินปลายแหลมสุดของพม่า

เจาะลึกตะนาวศรี มนต์เสน่ห์เมืองเก่า

รายละเอียด..

ทัวร์ทะเลพม่า
สัมผัสเสน่ห์ทะเลมะริด

เที่ยวมะริด ตะนาวศรี

เที่ยวทะเลมะริด

ดำน้ำ ชมปะการัง

สัมผัสวิถีชีวิตชาวซาโลน ยิปซีแห่งอันดามัน

เกาะ Two Face

เกาะโดม

รายละเอียด..

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า 2 เกาะยอดฮิต

เกาะหัวใจมรกต

เกาะนาวโอพี

เกาะฮอร์สซู

เกาะย่านเชือก

เกาะภูเขาไฟ

รายละเอียด..

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า เกาะนาวโอพี (นอนบนเกาะ)

เกาะนาวโอพี

เกาะภูเขาไฟ

ดำน้ำ ดูปะการัง

เกาะเดอะเลทเตอร์

ระนอง

รายละเอียด..

เกาะบรูเออร์ 3 วัน 2 คืน

เกาะบรูเออร์

เกาะค๊อกเบิร์น (หมู่เกาะช้างเผือก)

เกาะย่านเชือก

ดาวทับทิม จุดดำน้ำแห่งใหม่ของทะเลพม่า

ชมความงามของปะการังเขากวาง

ชมความงามฝูงปลาการ์ตูน

ดำน้ำ ดูปะการัง

รายละเอียด..

เกาะหัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน

เกาะหัวใจมรกต

เกาะย่านเชือก

เกาะตาฟุก

เกาะสอง

วัดไทยมะลิวัลย์

น้ำตกมะลิวัลย์

ดำน้ำ ดูปะการัง

รายละเอียด..

เกาะ Auk Bok ทวาย 3 วัน 2 คืน

เกาะ Auk Bok

หาดมอมะกัน

ทวาย

ตลาดร้อยปี

นัตโบโบจี (เทพทันใจ)

ไหว้พระชมเมือง

รายละเอียด..

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>