เมืองทวาย

เกี่ยวกับเมืองทวาย

ทวาย หรือ ดะแว (Dawei) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี บนฝั่งแม่น้ำทวาย อยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว 30 กิโลเมตร และเป็นเมืองหลวงของ มณฑลตะนาวศรีหรือตะหนิ่นต่าหยี่ (Tanintharyi Division) อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 614 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 200,000 คน แต่ อาจารย์ซอ ทูระ อดีตเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทวายและเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัยทวาย และเคยร่วมทีมสำรวจทวายกับนักวิชาการระดับนานาชาติทางด้านโบราณคดี ศ.เอลิซาเบธ มัวร์ (Prof. Elizabeth Moore) ชี้ว่าทวายมีประชากรกว่า 8 แสนคน มีหลากหลายชาติพันธ์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพม่าสำเนียงใต้หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า 'ภาษาทะแว' ซึ่งมีภาษาพม่าแท้เพียงแค่ 40% เท่านั้น เช่น คำว่า 'กิน' ภาษาพม่ากลาง หรือ ภาษาที่คนพม่าส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกัน คือ 'ทะมินซา' แต่คนทวายพูดว่า 'หม่าซา' เป็นต้น เล่ากันว่า เคยมีนักท่องเที่ยวจากย่างกุ้งมาเที่ยวทวาย แล้วมาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดใหญ่ (ตลาดเซจี) ปรากฏว่าสื่อสารกับแม่ค้าในตลาดแล้วไม่เข้าใจกัน แต่ชาวทวายหลายคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนั้นพูดภาษาไทยได้เพราะเคยมาทำงานที่เมืองไทย

นอกจากนั้นยังมีชาวกะเหรี่ยง ชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นกลุ่มชนที่คลอบครองธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ มีชาวฮินดู มุสลิม มอญ และชาวซาโลนหรือชาวมอแกน (Moken) เรียกได้ว่าทวายเป็น 'Melting Pot' หรือ 'Multi Culture' ทีมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนพม่าว่าคนทวายเป็นชาวพม่ามาจากรัฐยะไข่ เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวศรีจึงได้ชื่อว่า ‘ดะแว’ แปลว่า ‘ผู้ซื้อมีด’ ในสมัยอาณานิคมอังกฤษ ทวายถือเป็นสถานที่พักตากอากาศทางภาคใต้ของพม่าที่มีชื่อเสียงไม่แพ้หาดงาปาลี (Ngapali) ที่รัฐยะไข่ นอกจากนั้นทวายยังเป็นศูนย์กลางค้าขายทางทะเลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคทวารวดี

การเดินทางไปทวาย

ทวายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 350 กิโลเมตร การเดินทางมาเมืองทวายในสมัยก่อน จะต้องนั่งเครื่องบินมาลงที่ย่างกุ้งแล้วต่อสายการบินภายในประเทศหรือนั่งรถโดยสารมาที่ทวายเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถเดินทางมาเมืองทวายผ่านด่านบ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ.เมือง จ. กาญจนบุรี ได้เลยและใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเพื่อขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สามารถท่องเที่ยวอยู่ในทวายได้ 7 วัน 6 คืน ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต วีซ่า อีกต่อไป

***หมายเหตุ***: แต่ถ้าเราเดินทางต่อไปเมืองอื่น เช่น เดินทางต่อไปมะละแหม่ง หรือ มะริด ในกรณีนี้เราจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ ตรงถนนสาทร (สถานทูตใหม่) แต่ถ้าเราเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิไปย่างกุ้ง แล้วต่อเครื่องภายในประเทศมาที่ทวาย แล้วเดินทางกลับเส้นทางเดิม ในกรณีนี้ไม่ต้องขอวีซ่า ใช้พาสปอร์ตเพียงเล่มเดียวก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในพม่าได้ 14 วัน!!! ตามข้อตกลง MOU ของรัฐบาลไทย และพม่า แต่ไม่สามารถเดินทางกลับผ่านทางด่านชายแดนได้ เช่น จะไปออกด่านแม่สอด หรือ ด่านพุน้ำร้อน ไม่ได้โดยเด็ดขาด (ถ้าหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบดังกล่าว ทีมงาน Go Southern Myanmar จะรีบมาอัพเดทให้ทันทีครับ)

ทางรถ: จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถตู้ที่สถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กใต้ทางด่วนศรีรัชฯ ตรงข้ามหมอชิต หรือที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มากาญจนบุรี จากนั้นขึ้นรถตู้หรือรถโดยสารที่บขส. กาญจนบุรีมาที่ด่านบ้านพุน้ำร้อนเพื่อซื้อตั๋วรถโดยสารต่อไปเมืองทวาย หรือติดต่อทีมงาน ⇒ Go Southern Myanmar ให้ช่วยจัดรถมารับที่ด่านไทยไปทวายได้เลยครับ เรามีทั้งรถเก๋ง Toyota Probox และรถตู้ Toyota Commuter ที่นั่งสะดวกสบายไว้บริการทุกท่านในราคามิตรภาพ จากด่านพุน้ำร้อนไปทวายใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ในอนาคตเมื่อถนนเส้น Road Link จากด่านพม่าไปทวายเสร็จเรียบร้อยจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

ทางอากาศ: นั่งเครื่องฯ จากกรุงเทพฯ มาลงที่ สนามบินมินกลาดง (Mingaladon Airport) เมืองย่างกุ้งก่อนเปลี่ยน Flight เป็นสายการบินภายในประเทศเดินทางต่อมายังเมืองทวายหรือจะขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ่องมิงกาหล่า (Aung Mingalar Bus Terminal) หรือขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟย่างกุ้งซึ่งจะผ่านเมืองต่างๆ เช่น พะโค (หงสาวดี), มะละแหม่ง, มูเดิง, ตันบูซายัด, เย, และทวาย

หมายเหตุ: หากท่านใดต้องการให้ทีมงาน Go Southern Myanmar ช่วยจัดหาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสาร หรือรถไฟ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ

สอบถามรายละเอียด

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>