บริการเหมารถนำเที่ยวในพม่า

เรามีบริการเหมารถนำเที่ยวในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถตู้ทั้งแบบ 7 ที่นั่งและ 12 ที่นั่ง V.I.P รายวัน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ เบอร์ 082-192-2488 หรือ 090-445-5647
หรือทาง อีเมล์ threedawei@gmail.com
และ Line ID: watt101 ได้เลยค่ะ

ราคารถตู้เหมานำเที่ยว (ส่วนตัว) ในพม่าตอนใต้
เส้นทาง (Routing) Toyota Super Custom (6 คน) Toyota Commuter (10 คน)
ราคาต่อคัน (บาท)
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย (ขาเดียว) 5,000 7,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-ด่านพุน้ำร้อน (ไป-กลับ) 11,000 15,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-ด่านพุน้ำร้อน (2 วัน 1 คืน) 13,000 15,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-ด่านพุน้ำร้อน (3 วัน 2 คืน) 14,000 18,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-มะริด (ขาเดียว) 14,000 17,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-มะริด-ด่านพุน้ำร้อน (4 วัน 3 คืน) 20,000 28,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-มะริด-ด่านพุน้ำร้อน (5 วัน 4 คืน) 22,000 30,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-มะริด-เกาะสอง (ขาเดียว) 25,000 35,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เย-ตันบูซายัด-เมาะละแหม่ง (ขาเดียว) 15,000 20,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-ด่านพุน้ำร้อน (4 วัน 3 คืน) 20,000 27,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-ด่านพุน้ำร้อน (5 วัน 4 คืน) 22,000 29,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พระธาตุอินแขวน-ด่านพุน้ำร้อน (5 วัน 4 คืน) 25,000 32,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พระธาตุอินแขวน-ด่านพุน้ำร้อน (6 วัน 5 คืน) 27,000 35,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พะอัน-เมียวดี-แม่สอด (ขาเดียว) 22,000 31,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พะอัน-ด่านพุน้ำร้อน (5 วัน 4 คืน) 25,000 33,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พะอัน-ด่านพุน้ำร้อน (6 วัน 5 คืน) 27,000 36,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พะอัน-พระธาตุอินแขวน-ด่านพุน้ำร้อน (6 วัน 5 คืน) 30,000 42,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พระธาตุอินแขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง (ขาเดียว) 28,000 32,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พระธาตุอินแขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ด่านพุน้ำร้อน (6 วัน 5 คืน) 32,000 44,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-พระธาตุอินแขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ด่านพุน้ำร้อน (7 วัน 6 คืน) 35,000 48,500
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-หงสาวดี-ย่างกุ้ง (ขาเดียว) 25,000 35,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ด่านพุน้ำร้อน (5 วัน 4 คืน) 29,000 38,000
ด่านพุน้ำร้อน-ทวาย-เมาะละแหม่ง-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ด่านพุน้ำร้อน (6 วัน 5 คืน) 32,000 40,000

 

จองรถ

รถตู้แบบ 6 ที่นั่ง

 

รถตู้แบบ 10 ที่นั่ง

 

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>