ตรีทวายทัวร์

ทัวร์มะริด ตะนาวศรี 3 วัน 2 คืน (STM102)

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ – ด่านสิงขร – มะริด – ตะนาวศรี – เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน – นมัสการวัดเก่าสมัยกรุงศรีฯ – สัมผัสวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต – เยี่ยมชมคนไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ สอบถามรายละเอียด

Teaser

มะริด เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมประมงและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในพม่าและมีเกาะแก่งมากมายถึง 800 เกาะ มะริดมีชื่อเดิมเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘เมอร์กุย’ (Mergui) ส่วนชาวพม่าเรียกเมืองนี้ว่า ‘เมี๊ยค’ (Myeik) หรือ ‘เบค’ (Beik) มีประชากรประมาณ 250,000 คน ประชากรของเมืองมะริดประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้ง พม่า มอญ กะเหรี่ยง จีน มลายู และคนไทยพลัดถิ่น ที่นี่จึงมีศาสนสถานของพุทธ ฮินดู และคริสต์มากมาย อีกทั้งตึกรามบ้านช่องแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่น่าค้นหาอีกเมืองในพม่าตอนใต้

โปรแกรมการเดินทาง
ภาพแกลลอรี่
รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>