ตรีทวายทัวร์

เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้

สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า.. (ออกระนอง) เกาะหัวใจมรกต ดำน้ำ 4 เกาะ

หาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ ปะการังสมบูรณ์สุดๆ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลที่สมบูรณ์แบบมากๆและธรรมชาติยังบริสุทธิ์มากจริงๆ


Code: Happy Andaman 03

เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb Island) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเมียนม่าร์ อยู่ห่างจากชายแดนไทยฝั่ง จ.ระนองไปประมาณ 1.30 ชม. มองจากด้านบนลงมาจะมีรูปลักษณะคล้ายๆหัวใจสีเขียวสด เนื่องจากแสงสะท้อนจากใต้น้ำขึ้นมาจะเห็นเป็นสีเขียวคล้ายมรกต อดีตประมาณ 5-600 ปีก่อนอาจจะเกิดจากภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดขึ้นมาเป็นปล่องขนาดใหญ่ ต่อมาถูกน้ำทะเลกัดเซาะผนังของทางเข้า กลายเป็นแอ่งทะเลรูปหัวใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำทะเลสวยงาม มากมายหลายชนิดรวมทั้งจะมีปะการังรูปร่างต่างๆ หลากสีสัน สวยงาม ปลานีโม่ ปลาการ์ตูน รวมทั้งเป็นที่อยู่ของหอยเม่นเต็มทะเลหัวใจแห่งนี้ นักท่องเที่ยวพึงระมัดระวัง และต้องเก็บภาพอันสวยงามนี้ไว้ให้ได้มากที่สุด สวยงามไม่แพ้เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island))

รู้จักพม่าตอนใต้
พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังสงบ สะอาด บริสุทธิ์ และสะดุดตา อยู่ใกล้ชิดติดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ประกอบไปด้วย รัฐมอญ (Mon State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และเขตตะนาวศรี (Tanintraryi Division) เมืองเหล่านี้รุ่มรวยไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม จากดินแดนหุบเขาแห่งรัฐกะเหรี่ยงลัดเลาะผ่านแม่น้ำสาละวินถึงรัฐมอญ และทอดยาวสู่ขุนเขาตะนาวศรีไปจนถึงหมู่เกาะมะริด 800 เกาะ ด้วยพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 320 กิโลเมตรและประชากรราว 5,000,000 คน พม่าตอนใต้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจมิอาจมองข้ามไปได้ อ่านต่อ >>>